Cenovnik

Solist

120€

Jednostranični sajt Kompletan sadržaj smešten je na jednu stranu. Navigacija uz animaciju premešta ekran na traženu virtualnu stranicu. Pogodno za sajtove sa malo sadržaja i stranica
Responsive dizajn Sajt se prilagođava uređaju i veličini ekrana na kom se gleda.

No Comments

This post is password protected. Enter the password to view any comments.

Post a Comment